Algemeen

In Het Trefpunt beschikken we over een eigen lokaal waar de keramiek-, boetseer- en kinderatelierlessen plaatsvinden. Een fijne, lichte ruimte om te werken waar plaats is voor 10 cursisten. Onze keramiekoven staat in een aparte, aangrenzende ruimte.

De teken- en schilderlessen worden gegeven in een andere, stofvrije ruimte die voorzien is van daglichtlampen. Het CCB heeft ezels en tafelezels en ook kun je aan een tafel werken. 

Bij het CCB bestaat het seizoen uit voor- en najaarscursussen.
Voor aanvang van de cursus hoor je van de docent welke schildermaterialen zelf aangeschaft moeten worden. Voor deelname aan boetseer- en keramiekcursussen hoef je zelf niets mee te nemen maar betaal je een vaste vergoeding voor het gebruik van gereedschappen, materialen zoals klei en glazuren en het bakken van je werk in onze eigen keramiekoven.

U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier.
Kijk voor meer informatie bij betalingsvoorwaarden.

* Aanmelden kan uitsluiten door middel van het aanmeldingsformulier te vinden op de website * Alle gegevens die ons verstrekt worden vallen onder de privacywetgeving.
Alleen namen en mailadressen worden door ons ter beschikking gesteld aan de docenten.
* Na aanmelding ontvangt de cursist binnen twee weken een factuur met daarop het verschuldigde bedrag. Naar keuze kan in 1 of 2 termijnen betaald worden.
Het CCB ontvangt (eerste) betaling veertien dagen na dagtekening. Wanneer de betaling bij ons is ontvangen is de cursist definitief ingeschreven voor de cursus naar keuze.
* Cursisten die het voorgaande seizoen dezelfde cursus hebben gevolgd krijgen tot 15 mei de tijd om zich met voorrang aan te melden. Ook voor deze aanmeldingen geldt dat het verschuldigde bedrag 14 dagen na dagtekening door het CCB is ontvangen.  Cursisten die zich al eerder in het jaar voor een cursus hebben aangemeld ontvangen gelijk met deze groep de factuur. 
* Bij annulering van een cursus wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf veertien dagen na aanvang van de cursus wordt er geen restitutie verleend.
* In het geval van betaling in twee termijnen moet de tweede termijn uiterlijk 12 september op onze rekening te zijn bijgeschreven. Wanneer dit nog niet het geval is ontvangt de cursist per mail een herinnering met daarop vermeld dat dit verschuldigde bedrag binnen een week dient te zijn voldaan. Daarna wordt een herinneringen verstuurd met een verhoging van € 5,00 administratiekosten.

Wanneer je van een minimum inkomen moet rondkomen kun je, in bepaalde omstandigheden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van maximaal € 175,- per jaar per persoon. 
Kijk hiervoor op de site van de gemeente Heemstede/Bloemendaal of bel het algemene telefoonnummer van de gemeente 14023.

Voorzitter: Marijke Roetenberg

Secretaris: Annemarie Gmelig
gmeligannemarie@gmail.com

Penningmeester: Vacant     
Telefoon: 06 – 53 29 22 68
ccbpenningmeester@gmail.com

Public relations: Ed Hilhorst

Algemeen bestuurslid: Margriet van tilborg

Inschrijvingen/cursistenadministratie:
Linda Leussink
Telefoon: 06 – 29 11 34 31
ccbcursistenregistratie@gmail.com

Inschrijvingen Workshops: Margriet van Tilborg
Telefoon: 06 49 75 86 28
info@creatiefcentrum.nl

Cursistenadministratie
Prinsenlaan 19,
2104 AD Heemstede
06 29113431
ccbcursistenregistratie@gmail.com

Algemene vragen
Bij algemene vragen kun je contact opnemen met:
info@creatiefcentrum.nl 

Vragen over een aanmelding
Bij vragen over een aanmelding kun je contact opnemen met:
Linda Leussink

Telefoon: 06  29113431

De cursussen en workshops van het Creatief Centrum Bennebroek worden gegeven in:
Het Trefpunt 
Akonietenplein 1
2121 AJ Bennebroek

De locatie is per bus bereikbaar met lijn 50 
(haltes: Bennebroekerlaan of Duinoord)
Buurtbus 401, tussen Hoofddorp en Bennebroek 
(via Zwaanshoek) stopt ook dichtbij (Anemonenplein). 
Er zijn voldoende parkeerplaatsen en het pand is nagenoeg gelijkvloers.

Creatief Centrum Bennebroek (hierna te noemen “het CCB”) verwerkt persoonsgegevens van haar bestuursleden, docenten en haar cursisten. Zij vindt het belangrijk dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat de bestuursleden, docenten en cursisten hierover goed worden geïnformeerd.

In deze verklaring leggen wij uit waarom het CCB persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens dat zijn en op welke wijze ze worden verwerkt. Ook wordt vermeld wat uw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Via de knop links kunt u onze volledige privacyverklaring vinden.

Het CCB heeft geen speciale AVG-functionaris. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun  contact opnemen met de secretaris van het CCB via een mail naar gmeligannemarie@gmail.com.

Schuiven naar boven