U kunt zich aanmelden voor de cursussen via de knop hiernaast en op de cursuspagina’s, een aanmeldingsformulier of via het formulier op deze website.
Doorgaande cursisten hebben voorrang bij plaatsing tot 3 weken vóór aanvang van de cursus.

De kosten zijn exclusief het materiaal, tenzij anders vermeld staat. Voordat de cursussen starten ontvangt u een nota/mail met het verschuldigde cursusgeld en eventuele materiaalkosten. 
Dit bedrag, met vermelding van het cursusnummer en de naam van de cursist, dient u na ontvangst van deze nota binnen twee weken over te maken aan:

Stichting Creatief Centrum Bennebroek
IBAN: NL69 RABO 0306 9606 48 

Zonder tegenbericht kunt u er van uitgaan dat uw aanmelding is geaccepteerd. Als de cursus van uw keuze vol is of er te weining aanmeldingen zijn krijgt u daarover zo spoedig mogelijk bericht.

Als u na inschrijving, maar vóór aanvang van de cursus niet in staat bent de cursus te volgen, kunt u zich schriftelijk afmelden en bent u alleen administratiekosten ad € 15,00 verschuldigd. 
Na aanvang van de cursus wordt geen geld terugbetaald. 
Bij onvoldoende belangstelling is het mogelijk dat een cursus niet doorgaat. U ontvangt hierover uiterlijk twee weken van tevoren bericht. Tevens kan het Creatief Centrum bij ziekte van een docent of calamiteiten de les opschuiven of een andere docent inzetten.

De Stichting Creatief Centrum Bennebroek stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van goederen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de van haar uitgaande activiteiten.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wanneer u van een minimum inkomen moet rondkomen kunt u, in bepaalde omstandigheden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van maximaal € 175,- per jaar per persoon. 
Kijk hiervoor op de site van de gemeente Heemstede/Bloemendaal of bel het algemene telefoonnummer van de gemeente 14023.

Voorzitter: Margriet van Tilborg

Secretaris: Annemarie Gmelig
gmeligannemarie@gmail.com

Penningmeester: Conny Kroep      
Telefoon: 06 14990692
ccbpenningmeester@gmail.com

Public relations: Linda Leussink

Algemeen bestuurslid: Wil Theil 

Inschrijvingen/cursistenadministratie: Linda Leussink
Prinsenlaan 19
2104 AD Bennebroek
Telefoon: 06 46575907
ccbcursistenregistratie@gmail.co

Inschrijvingen Workshops: Conny Kroep
Telefoon: 06 14990692

Cursistenadministratie
Abraham van der Hulstlaan 8,
2121 XM Bennebroek
06 46575907
ccbcursistenregistratie@gmail.com

Algemene vragen
Bij algemene vragen kunt u contact opnemen met:
info@creatiefcentrum.nl 

Vragen over een aanmelding
Bij vragen over een aanmelding kunt u contact opnemen met:
Linda Leussink

Telefoon: 06 46575907Inhoud accordeon

De cursussen en workshops van het Creatief Centrum Bennebroek worden gegeven in:
Het Trefpunt 
Akonietenplein 1
2121 AJ Bennebroek

De locatie is per bus bereikbaar met lijn 50 
(haltes: Bennebroekerlaan of Duinoord)
Buurtbus 401, tussen Hoofddorp en Bennebroek 
(via Zwaanshoek) stopt ook dichtbij (Anemonenplein). 
Er zijn voldoende parkeerplaatsen en het pand is nagenoeg gelijkvloers.

In Het Trefpunt beschikken we over een eigen lokaal waar de keramiek-, mozaïek-, boetseer- en kinderatelierlessen plaatsvinden. Een fijne, lichte ruimte om te werken waar plaats is voor 10 cursisten. Onze keramiekoven staat in een aparte, aangrenzende ruimte.

De teken- en schilderlessen worden gegeven in een andere, stofvrije ruimte die voorzien is van daglichtlampen. Het CCB heeft ezels en tafelezels en ook kunt u aan een tafel werken. 

Bij het CCB bestaat het seizoen uit voor- en najaarscursussen.
Bij aanvang van de cursus hoort u van de docent welke schildermaterialen zelf aangeschaft moeten worden. Bij de boetseer-, mozaïek- en keramiekcursussen hoeft u zelf niets mee te nemen maar betaalt u een vaste vergoeding voor het gebruik van gereedschappen, materialen zoals klei en glazuren en het bakken van uw werk.

Creatief Centrum Bennebroek (hierna te noemen “het CCB”) verwerkt persoonsgegevens van haar bestuursleden, docenten en haar cursisten. Zij vindt het belangrijk dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat de bestuursleden, docenten en cursisten hierover goed worden geïnformeerd.

In deze verklaring leggen wij uit waarom het CCB persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens dat zijn en op welke wijze ze worden verwerkt. Ook wordt vermeld wat uw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Via de knop links kunt u onze volledige privacyverklaring vinden.

Het CCB heeft geen speciale AVG-functionaris. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het CCB die bereikbaar is op bovenvermeld telefoonnummer en via het bijbehorende mailadres.

Schuiven naar boven